Хотел „Родина” – гр. София

 

ОПИСАНИЕ

Климатчина инсталация Carrier с общ обем климатизиран въздух 64 000 м³/ч;

Вентилаторни конвектори CARRIER серия 42РE, монтирани в хотелските стаи.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Технически и работни проекти. Доставка, пуск и настройка на инсталациите.