Централни многозонални климатични инсталации, включващи:
Климатични камери: WOLF;
Конвектори и хладилни машини: BBC – YORK;
Водоохлаждащи кули: BALTIMORE;
Отоплителна инсталация с радиатори и подово лъчисто отопление;
Общ обем климатизиран въздух 75 000 м³/ч;
Система за автоматично регулиране: LANDIS & GYR.

Технически и работни проекти, изработени за Австрийската фирма „HTG”.