Х-л „Странджа” к-к Сл. Бряг

 
 

ОПИСАНИЕ

Термопомпен агрегат Blue Box, тип ZETA 2002 HP/ST 18.4 – 1 бр.;
Водоохлаждащ агрегат с утилизация на топлина Blue Box, тип ZETA 2002 DC/ST 24.4 – 1 бр.;
Вентилаторни конвектори „CARRIER”, тип 42 NZ – 286 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.