Централен офис „ЮНИОНБАНК”, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Водохлаждащ агрегат CARRIER с охлаждаща мощност 444 kW;
Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж, четири тръбна система, тип 42JW и 42NF – 100 бр.;
Климатични камери CARRIER – 2 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и пуск в действие.