Шивашка фабрика „Съгласие”, гр. Русе

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатични инсталации с обща охладителна мощност 390 kW;
Сплит-системи Carrier, тип 38XT/40AB за канален монтаж.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в действие.