Шивашки завод „ЕТРИМА”, гр. Етрополе

 
 

ОПИСАНИЕ

Отоплителни инсталации:
Котел STREBEL, тип RU 1S–7, с мощност 390 kW;
Въздухо-отоплителни апарати ORION.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.