AES – Сървърно помещение, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатизация със сплит системи Toshiba – 2 бр. с обща мощност 2х11,20 kW;
Система за поддържане на влажност с пароовлажнител 5 кг/ч.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка на оборудване и монтаж.