AIG Сървърно помещение

 
 

ОПИСАНИЕ

Сплит системи Carrier – 2 бр. с обща охладителна мощност 2х2,35 kW
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка на оборудване и монтаж.