COLLIDER ACTIVITY CENTER, Тех Парк София, Walltopia AD

 

ОПИСАНИЕ

Термопомпен агрегат въздух-вода Blue Box с общ капацитет на охлаждане 430 kW и капацитет на отопление 320 kW – 2 бр. ;
Водоохлаждащ агрегат вода-вода Blue Box, с мощност на охлаждане 540 kW.
Водоохлаждаща кула Baltimore с охлаждаща мощност 620 kW.
Индукционни апарати Trox (активни индукционни апарати) за отопление и охлаждане, 4-тръбна система – 380 бр.,
Климатични камери с ротационни топлообменници Euroclima с общ въздушен поток 100 000 m³/h – 10 бр.
Вентилационни системи (гаражи с вентилатори Jet Fan, стълби, асансьори, офиси, WC, и др. От 2 000 до 60 000 m³/h)

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Работен проект, екзекутивна документация, доставка и монтаж на оборудване, изграждане на въздуховоди и тръбни системи, доставка и монтаж на BMS, пуск и въвеждане в експлоатация, екзекутивни чертежи.