Предприятие за електронно оборудване, гр. Севлиево

Предприятие за електронно оборудване, гр. Севлиево

Предприятие за електронно оборудване, гр. Севлиево     ОПИСАНИЕ Водоохлаждащ агрегат с водноохлаждаем кондензатор Daikin, с охладителна мощност: 1 396,00 kW; Водоохладителна кула Baltimore с мощност 1 720 kW; Инсталация за обработка на вода за...
Производствена сграда „Маус ПС” ЕООД

Производствена сграда „Маус ПС” ЕООД

Производствена сграда „Маус ПС” ЕООД     ОПИСАНИЕ Вентилационна камера Euroclima с отоплителна мощност 165 kW, дебит 1 200 м³/ч, 400 Ра; Въздуховоди от поцинкована ламарина, филтърни секции, пленум за пресен въздух; Циркулационни помпи; Автоматика Siemens;...
Нестле България АД, гр. София

Нестле България АД, гр. София

Нестле България АД, гр. София     ОПИСАНИЕ Общообменни вентилационни системи с рекуперативни енергоспестяващи блокове с общ обем 7 495 м³/ч за 8 бр. съблекални, въздуховоди от поцинкована ламарина, циркулационни помпи WILO и автоматика; Реконструкция на...
Административна сграда при завод за обработване на отпадъци, м. Хан Богров

Административна сграда при завод за обработване на отпадъци, м. Хан Богров

Административна сграда при завод за обработване на отпадъци, м. Хан Богров     ОПИСАНИЕ Отоплителна инсталация с оползотворяване на отпадната топлина от технологичните процеси и пелетен котел Marina CS, 100,00 kW; Бойлер SUNSYSTEM – 1 000 л.;...