Производствено хале и администрация „Термоинженеринг МПЗ“, гр. Божурище

Производствено хале и администрация „Термоинженеринг МПЗ“, гр. Божурище

Производствено хале и администрация „Термоинженеринг МПЗ“, гр. Божурище   ОПИСАНИЕ Газов котел Buderus Logano с мощност 230 kW;Термопомпен водоохлаждащ агрегат CARRIER с охлаждаща мощност 120,00 kW;Вентилаторни конвектори Carrier за подов монтаж...
Фуражен завод „ТОП МИКС”, с. Калояново

Фуражен завод „ТОП МИКС”, с. Калояново

Фуражен завод „ТОП МИКС”, с. Калояново     ОПИСАНИЕ Фаза 1 – Котел за пара LOOS, тип U-HD 700 x 8, номинално паро-производство 700 кг/ч, комплект с економайзер, модул за пълна деаерация, питателни помпи и омекотителна инсталация. Фаза 2 –...
Завод „ТИРБУЛ” – гр. Сливен

Завод „ТИРБУЛ” – гр. Сливен

Завод “ТИРБУЛ” – гр. Сливен     ОПИСАНИЕ Котел за пара LOOS, тип UL-S 8000 x 10, комплект с економайзер, модул за пълна деаерация и питателни помпи.     ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ Доставка, монтаж и въвеждане в...
„Риск Инженеринг”, с. Ястребово

„Аустротерм България” ООД

„Аустротерм България” ООД     ОПИСАНИЕ Котел за пара – LOOS 2600 кг/ч – 1 бр.     ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове...