Онкологичен център, гр. София

Онкологичен център, гр. София

„Онкологичен център”, гр. София   ОПИСАНИЕ Вентилационни системи, включително въздуховоди от поцинкована ламарина – прави и кръгли, нагнетателни системи с електрически нагреватели, с общ дебит 1 060 м³/ч, рекуперативен блок с дебит 450 м³/ч, шумозаглешители.VRF...
Кино зала в киноцентър „Бояна”, гр. София

Кино зала в киноцентър „Бояна”, гр. София

Кино зала в киноцентър „Бояна”, гр. София     ОПИСАНИЕ Вентилационна система с рекуперативен термопомпен моноблок Damvent със 100 % пресен въздух – охладителна мощност 10,00 kW, отоплителна 14,00 kW, дебит 1 400 м³/ч, шумозаглушители, противопожарни...
Кино зала в киноцентър „Бояна”, гр. София

„Глобал Консултинг” ООД – офиси, гр. София

Офис помещения на „Глобал Консултинг” ООД, гр. София     ОПИСАНИЕ Климатизация с Mini VRF системи TOSHIBA с обща охлаждаща мощност 57 kW и отоплителна мощност 65 kW; Термопомпен агрегат въздух / вода с охладителна мощност 13 kW и отоплителна мощност 16 kW;...
Хермес Солар, гр. София

Хермес Солар, гр. София

Хермес Солар, гр. София     ОПИСАНИЕ Преустройство на сервизна работилница в производствено хале за фотоволтаични панели. Въздушно охлаждаема хладилна машина Carrier с хладилна мощност 300,00 kW; Топлообменник Gea с мощност 300,00 kW; Климатична камера с...
CARREFOUR – МОЛ „Галерия Бургас”

CARREFOUR – МОЛ „Галерия Бургас”

Супермаркет „CARREFOUR” в Мол „Галерия Бургас”     ОПИСАНИЕ Климатизация с водоохлаждащи агрегати CIAT – 2 бр. с обща хладилна мощност 580 kW; Вентилаторни конвектори; Климатични вентилационни камери CIAT – 2 бр. с общ дебит въздух 78 000 m³/h;...