Централен Офис - София

Централен oфис – Божурище

2227 Божурище
ул. „Девети Май” № 22
За момента телефоните са неактивни, МОЛЯ да се свържете с нас на тел.: 02 / 993 21 98 или на е-mail: office@aircon-bg.com

тел.: (02) 943 40 49; 993 21 98
тел./факс: (02) 943 40 78
e-mail: office@aircon-bg.com

Технически отдел:

тел: 02/ 943 40 49
факс: 02/ 943 40 78
e-mail: service@aircon-bg.com