AHU kit

  • Интерфейсът AHU kit дава възможност за свързването на климатична камера с DX секция на директно изпарение на друг производител към външните тела CHIGO VRF
  • Предлагат се два типоразмера AHU kit – 5HP/10HP
  • Всяка свързана климатична камера се нуждае от поне един AHU kit, но комбинацията от няколко AHU kit интерфейса позволява инсталирането на климатични камери с различна мощност