Агенция по вписванията, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Сплит системи Toshiba – 2 бр. с обща охладителна мощност 2х8 kW.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка на оборудване и монтаж.