Адванс Бизнес Център, гр. София
 

ОПИСАНИЕ

Охлаждаща машина Carrier – 2 бр. с обща мощност 1 412 kW,
Термопомпен агрегат Carrier – 2 бр. с обща мощност 782 kW
Сух охладител Carrier – 2 бр. с мощност 200 kW
Вентилаторни конвектори Carrier за 4-тръбна система – 540 бр.
Климатична камера Euroclima – 8 бр. с ротационни топлообменници, с въздушен поток от 660 m³/h до 28 000 m³/h (общ дебит 125 110 m³/h)
Вентилационна система – 12 бр. (гаражи с вентилатори Jet Fan, стълби, асансьори, офиси, кухня, тоалетна и др. с дебит от 200 до 18 480 m³/h).

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Работен проект, екзекутивна документация, доставка и монтаж на оборудване, изграждане на въздуховоди и тръбни системи, доставка и монтаж на BMS, пуск и въвеждане в експлоатация, екзекутивни чертежи.