Административна сграда на РВД – Летище, гр. София

 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация с термопомпен агрегат въздух/вода Carrier с Qот=180 kW, Qхл=184 kW; Климатични камери: Carrier, тип 39FD с общ дебит климатизиран въздух 31 700 m³/h; Вентилаторни конвектори: Carrier тип 42CV. Циркулационни помпи: KSB. Система за автоматично регулиране: Landis & Gyr.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Технически и работен проект. Доставка, монтаж, пуск и настройка на всички съоръжения и инсталации.