„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

 
 

ОПИСАНИЕ

Йодни филтри АВФ-ІІ за вентилационна с-ма В-1В, Г- TROX – 80 бр.;
Аерозолни филтри F780W61 + 50 бр. F781W61 TROX – 50 бр.;
Двойно-действащи абсорбционни машини „EBARA Corporation – Japan„ тип RCW060 x 2 000,00 kW – 3 бр.;
Двойно-действащи абсорбционни машини „EBARA Corporation – Japan„ тип RAW090 x 3 000,00 kW – 2 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка и въвеждане в експлоатация на двойно-действащи абсорбционни машини.