Апартамент, ул. Вашингтон, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатизационна инсталация с термопомпена система Estia Toshiba с отоплителна мощност 14,60 kW и охладителна мощност 13,80 kW;
Хидромодул Toshiba с допълнителен ел. нагревател 6 kW и бойлер 300 л.;
Вентилаторни конвектори Aertesi – 6 бр.;
Алуминиеви радиатори и лири.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.