„Аустротерм България” ООД

 
 

ОПИСАНИЕ

Котел за пара – LOOS 2600 кг/ч – 1 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.