Банка „ДСК”, гр. Павликени

 
 

ОПИСАНИЕ

Сплит системи марка CARRIER, тип „таванна касета”;
Покривни и канални вантилатори Helios.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в действие.