Банксервиз, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Сплит системи тип Високо стенни, марка CARRIER.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в дйствие.