Бизнес клуб „Вардар”, гр. Перник

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация с термопомпа, разделен тип, Carrier, модел 40JS/38CHE с мощност 15 kW;
Вентилатори HELIOS.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.