„БТК” – климатизиране на 45 мобилни клетки, 5 RSU помещения и 67 технически помещения

 
 

ОПИСАНИЕ

Сплит системи CARRIER и TOSHIBA.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в действие.