БНБ: Офис левови операции и Офис валутни операции на „БНБ”, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Хладилна машина и вентилаторни конвектори CARRIER;
Сплит системи CARRIER;
Вентилационна и горивоподаваща система на динамични UPS.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.