Геотермална централа на сп. „Писател”, гр. Варна

 

ОПИСАНИЕ

Топлоснабдяване на пет почивни комплекса;
Топлинна мощност 2 995 kW;
Турбокомпресорни термопомпени агрегати вода-вода:
– Mc Quay TEH100JBA55F/E2612-12;
– MC Quay TEH100JBA55F/C2612-IBYY;
Система за автоматично регулиране: HONEYWELL.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Технически и работни проекти.