„Грамма“ – Сървърно помещение, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатизация на Сървърно помещение – сплит системи Toshiba – 2 бр. с обща охлаждаща мощност 2х11,20 kW;
Климатизация на Зала за мониторинг – сплит системи Toshiba – 4 бр. с обща охлаждаща мощност 4х4,00 kW.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка на оборудване и монтаж.