Данон Сердика, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Котел за пара LOOS, тип U-HD, 4 500 кг/ч, комплект с економайзер, модул за пълна деаерация, питателни помпи и омекотителна инсталация.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.