„Демирбанк”, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатични камери Carrier – 2 бр.;
Вентилаторни конвектори Carrier, тип 42Y – 24 бр.;
Термопомпен агрегат 30RH070, капацитет 67 kW.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проект, доставка, монтаж и въвеждане в действие.