Дискотека „Юлита” – гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталция:
Хладилна машина 38AG-013-901EE;
Система за автоматично регулиране: LANDIS & GYR;
Общ обем на климазираният въздух 6 500 м³/ч.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж, пуск и настройка на съоръжения.