Дървопреработвателно предприятие „Даяна 91”, гр. Велинград

 
 

ОПИСАНИЕ

Инсталация за изгаряне на отпадна дървесина:
Водогреен котел и силозно борудване на Schmid, с мощност 2500 kW;
Сушилня за дървесен материал MAHILD, с мощност 580 kW;
Въздухо-отоплителни апарати ORION – 46 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка и въвеждане в действие.