Завод „Марена” – гр. Дупница

 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация с абсорбционна машина с общ обем климатизиран въздух 290 000 m³/h;
Хладилна машина CARRIER, тип 18JB047, с хладилна мощност 975,00 kW;
Водоохлаждащи кули BALTIMORE;
Система за автоматично регулиране: LANDIS & GYR.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Технически и работен проект. Монтаж, пуск и настройка на съоръжения и инсталации.