„Инфонотъри“ – Дейта център, гр. София

   

ОПИСАНИЕ

Климатизация с прецизни климатизатори тип Close Control на Blue Box – 3 бр. с обща охладителна мощност 3х18 kW.    

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка на оборудване и монтаж.