Кауфланд – гр. Сливен

   

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация с общ топлинен капацитет 600 kW, охладителна мощност 250 kW и общ дебит въздух 70 000 м³/ч.    

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.