Книгохранилище на бивша сграда на БКП – гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация със сплит системи ТRANE, серия BPVC/GM;
Общият обем климатизиран въздух е 6 970 м³/ч.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Технически и работни проекти.