Къща за гости, гр. Русе

 
 

ОПИСАНИЕ

Централна VRF система за климатизация TOSHIBA с променлив дебит на хладилния агент, охладителна мощност 73,00 kW и отоплителна 81.50 kW с 20 бр. вътрешни тела;
Общообменна вентилационна система – рекуперативен блок с дебит 1 080 м³/ч и рекуперативен блок с дебит 720 м³/ч;
Смукателни вентилационни инсталации;
Система за осигуряване на гореща вода за битови нужди – газов котел 35 kW и бойлер 500 литра.

 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.