Летище София Зона „С” – гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Сплит системи CARRIER тип „таванна касета”;
Вентилатори RED–RING.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.