Магазин на „Аско – Деница”, Централна гара, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Система за автоматично регулиране: LANDIS & GYR.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проетиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.