Медика -Таблетен цех, гр. Сандански

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатични камери ClimaTech – хигиенно изпълнение – 6 бр., с общ дебит въздух 70 000 м³/ч;
Хладилна машина CARRIER, тип 30 GX162 с мощност 500 kW;
Таванни решетки с хепа филтри GEA – 177 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и пуск на климатична инсталация.