„Минералбанк” – гр. Пловдив

 
 

ОПИСАНИЕ

Хладилна машина и конвектори – CARRIER;
Автоматика: LANDIS & GYR.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в действие.