Министерство на транспорта, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Централна климатична инсталация: Съоръжения на Carrier.
Термопомпен агрегат въздух/вода тип 30DQ120, с мощност 350 kW;
Вентилаторни конвектори тип 42Е – 185 бр.;
Климатични камери тип FD и FB;
Система за автоматичен контрол и регулиране: Landis & Staefa.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.