Многофункционален комплекс „Сан Стефано Плаза“ – гр. София 
 

ОПИСАНИЕ

VRF система Toshiba – 21 бр., с 45 външни и 240 вътрешни тела с обща хладилна мощност 1 500 kW.
Високотемпературен термопомпен моноблок „вода-въздух“ Carrier – 3 бр. с обща отоплителна мощност 327 kW (при tвн=10 °С.)
Климатични блокове Damvent – 16 бр. (високоефективна, енергоспестяваща система) с рекуператор и термопомпа, за вътрешен монтаж – с общ дебит въздух 84 000 m³/h

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Идеен и технически проект, доставка и монтаж оборудване, изграждане на въздуховоди и тръбна мрежа, доставка и монтажа на система BMS, пуск и въвеждане в експлоатация, екзекутивни чертежи. Договор за поддръжка след пускане на обекта в експлоатация – 2 години.