МОЛ „Бургас Плаза„ – гр. Бургас

 
 

ОПИСАНИЕ

Хладилни машини TRANE – 2 бр. с обща мощност 1 400 kW;
Водоохлаждащи кули Baltimore – 2 бр. с обща мощност 4 000 kW;
Приточно-смукателни камери EUROCLIMA – 8 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.