Мол „Галерия Стара Загора” – гр. Стара Загора

 
 

ОПИСАНИЕ

Хладилни машини Blue Box – 2 бр. с обща мощност 1 300 kW;
Водоохлаждащи кули Baltimore – 2 бр. с обща мощност 2 600 kW;
Водогрейни котли Buderus – 2 бр. с обща мощност 1 600 kW;
Покривни централи Blue Box – 18 бр. с общ дебит въздух 420 000 м³/ч;
Климатични вентилационни камери – 8 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Реинженеринг (Superposition and Shop drawings), доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.