Нестле България АД, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Общообменни вентилационни системи с рекуперативни енергоспестяващи блокове с общ обем 7 495 м³/ч за 8 бр. съблекални, въздуховоди от поцинкована ламарина, циркулационни помпи WILO и автоматика;
Реконструкция на енергийната схема на „Социална сграда“ – каскада от 4 бр. котли Viessmann с мощности 4х105 kW, осигуряване на газоснабдяване, изграждане на ГРТ за редуциране на налягането;
Проектиране и изграждане на паропровод 6 bar за захранване на производствена линия;
Реконструкция на котелно помещение – доставка на бойлер 500 л. от неръждаема стомана с топлообменник за пара, помпа и табло за управление на системата.

 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка и монтаж на вентилационна и отоплителна техника, включително СМР дейности, пуск в действие, сервизно-техническо обслужване.