Окръжна болница – гр. Ямбол

 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация със специални изисквания за операционни и реанимация;
Климатични камери, ламинирани тавани и хладилни машини WEISS TECHNIK;
Система за автоматично регулиране DDC LANDIS & GYR;
Общ обем на климазираният въздух 410 000 м³/ч.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Технически и работни проекти.