„Онкологичен център”, гр. София

 

ОПИСАНИЕ

Вентилационни системи, включително въздуховоди от поцинкована ламарина – прави и кръгли, нагнетателни системи с електрически нагреватели, с общ дебит 1 060 м³/ч, рекуперативен блок с дебит 450 м³/ч, шумозаглешители.
VRF системи CHIGO за двутръбна система:
1. Мини VRF CMV-V160W с охладителна мощност: 16,00 kW и отоплителна мощност: 18,50 kW, с вътрешни тела;
2. VRF CMV-V280W с охладителна мощност: 28,00 kW и отоплителна мощност: 31,50 kW, с вътрешни тела;
3. VRF CMV-V252W с охладителна мощност: 25,20 kW и отоплителна мощност: 27,40 kW, с вътрешни тела;
4. VRF CMV-V353W с охладителна мощност: 33,50 kW и отоплителна мощност: 37,50 kW, с вътрешни тела;
5. VRF CMV-V252W с охладителна мощност: 25,20 kW и отоплителна мощност: 27,40 kW, с вътрешни тела.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР на обекта.