Офис Милрей АД, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Четири mini VRF системи за климатизация TOSHIBA с отоплителна мощност 25.00 kW и охладителна 37.50 kW с 14 бр. вътрешни тела;
Вентилационна система с рекуперативен блок;
Смукателна вентилация.

 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Работен проект, екзекутивна документация, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация.