Офис сграда „Авто Юнион”, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Въздухо-охлаждащи агрегати Blue Box с охладителна мощност 1 000 kW;
Водогрейни котли – 2 бр. с обща мощност: 2 000 kW;
Климатични камери CARRIER – 30 бр.;
Вентилаторни конвектори CARRIER за 4-ри тръбна система – 200 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и пуск в експлоатация.