Офис сграда „Ес Джи Пи – Био Дайнамикс” ООД, гр. София

 

ОПИСАНИЕ

2 бр. VRF системи CHIGO CMV-V252W/ZR1-В всяка с охладителна мощност: 25,20 kW и отоплителна мощност: 27,40 kW, с вътрешни тела: 1 бр. CMV-V56G/HR1-B2 с охладителна мощност: 5,60 kW и отоплителна мощност: 6,00 kW за висок стенен монтаж; 5 бр. CMV-V45G/HR1-B2 с охладителна мощност: 4,50 kW и отоплителна мощност: 5,00 kW за висок стенен монтаж; 2 бр. CMV-V35G/HR1-B2 с охладителна мощност: 3,60 kW и отоплителна мощност: 4,00 kW за висок стенен монтаж; 6 бр. CMV-V56G/HR1-B2 с охладителна мощност: 2,80 kW и отоплителна мощност: 3,20 kW за висок стенен монтаж; Електрически конвектори, спиро въздуховоди и вентилатори.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.